Menambahkan Tetamu dengan Borang Pendaftaran Tetamu

Borang pendaftaran tetamu dibuat setiap kumpulan tetamu.

Untuk menambah group tetamu, klik Tetamu > Group > Cipta Group.

Isi nama group dan penerangan (jika perlu). Klik Simpan.

Group baru berjaya ditambah. Anda boleh menambah terus nama tetamu dengan klik Tambah.

Kaedah ini memudahkan anda mengumpulkan tetamu jemputan dan mendapatkan data tetamu jemputan dengan mudah.

Kaedah ini memudahkan anda mengumpulkan tetamu jemputan dan mendapatkan data tetamu jemputan dengan mudah.

Anda boleh menambah kumpulan tetamu dengan mengklik Tambah Kumpulan. Klik nama kumpulan untuk melihat butiran dan mengurus kumpulan.

Kemudian klik Tukar untuk melihat tetapan bagi setiap Kumpulan.

Aktifkan Pautan untuk membuat Borang Pendaftaran Tetamu. Isikan maklumat borang seperti contoh dibawah. Klik Simpan.

Anda boleh melihat data pengisian borang tambahan di sini. Anda boleh menguruskan bahagian pada halaman Borang Pendaftaran Tetamu. Sila laraskan ayat dalam medan teks untuk pengepala borang. Jika dibiarkan kosong maka teks akan disesuaikan dengan format sistem. Pengisian borang boleh disesuaikan dengan keperluan data yang anda inginkan daripada bakal tetamu.

Tentukan had kuota dalam kumpulan yang telah dibuat.

Hantaran automatik digunakan apabila tapak web telah siap. Anda boleh berkongsi pautan borang pendaftaran ini dan memilih templat mesej yang hendak digunakan mengikut keperluan. Aktifkan titik ciri ke halaman e-jemputan selepas mengisi supaya tetamu akan segera membuka laman web jemputan peribadi selepas mengklik Hantar Permintaan Jemputan.

Anda boleh mengakses halaman borang pendaftaran tetamu dengan mengklik pada pautan seperti di bawah.

Gambar di bawah adalah paparan halaman Borang Pendaftaran Tetamu.

Data tetamu yang telah mengisi borang akan memasuki ke senarai tetamu secara automatik mengikut group masing-masing seperti contoh di bawah.

Anda juga boleh mendapat notifikasi melalui email setiap tetamu yang mendaftar borang.

Last updated