Menghantar Jemputan melalui E-mel

Mencipta Templat E-mel

Sila klik Hantar Jemputan > E-mel > Cipta Templat.

Anda boleh mencipta templat mesej E-mel mengikut keperluan. Perkara yang sama seperti templat mesej WhatsApp, melalui E-mel anda juga boleh melampirkan e-Jemputan. Anda juga boleh melampirkan fail lain jika ada.

Anda boleh menghantar contoh e-mel untuk mendapatkan idea tentang mesej yang akan diterima oleh tetamu.

Menghantar jemputan

Klik Tetamu, pilih tetamu yang akan dihantar jemputan melalui E-mel.

Selepas itu, pilih templat mesej E-mel dan kemudian Hantar.

Mesej Diterima Tetamu

Tetamu boleh memilih untuk membuat peringatan kerana penyerahan E-mel akan disegerakkan dengan Kalendar Google.

Last updated