Tetamu Memberi Hadiah

Tetamu boleh memilih hadiah untuk diberikan, mengikut apa yang disediakan.

Selepas memilih hadiah, sila klik Lihat.

Kemudian klik Saya Ingin Beli Ini. Jika tetamu bersetuju dengan kenyataan di atas, sila klik Ya.

Tetamu boleh meneruskan proses dengan mengisi nama mereka terlebih dahulu.

Tetamu boleh terus membeli hadiah dengan mengklik Lihat di Shopee. Selepas itu, klik Teruskan.

Jika anda telah menyelesaikan proses pembelian, sila klik Seterusnya.

Seterusnya, sahkan pembelian dengan mengisi data yang disenaraikan seperti yang ditunjukkan di atas.

Jika semua proses sebelum ini telah selesai, maka hadiah telah berjaya dibeli.

Last updated