Mencetak Label Jemputan & Senarai Tetamu

Tag Jemputan

Sila pilih label jemputan, tetapkan data tetamu mengikut keperluan anda kemudian klik Pratonton dan Buka.

Anda akan diarahkan terus ke halaman cetakan fail label jemputan. Buat salam jika perlu dan pilih maklumat (kod QR atau alamat) yang disenaraikan pada label.

Senarai tetamu

Sila pilih senarai tetamu, tetapkan data tetamu mengikut keperluan anda kemudian klik Pratonton.

Anda akan diarahkan terus ke halaman cetakan fail senarai jemputan. Anda boleh memilih maklumat (nombor, kod QR, nama atau kumpulan) yang disenaraikan pada senarai jemputan.

Last updated