Menambah Tetamu secara Manual

Setiap tetamu yang berdaftar akan menerima kod jemputan. Kod ini digunakan untuk jemputan peribadi, RSVP dan daftar masuk acara berkod bar. Selepas tetamu berjaya ditambahkan, nombor/kod jemputan akan muncul dalam lajur kod.

Sila klik menu Tetamu > Tambah.

Anda boleh mengumpulkan tetamu dalam Group mengikut keperluan. Tetamu VIP untuk tanda bahawa tetamu itu adalah VIP, kemudian mereka akan mengimbas kod QR untuk buku tetamu digital. Jemputan Fizikal sebagai tanda kod QR tetamu akan dicetak dan dimasukkan sekiranya ada jemputan fizikal.

Kod QR/kod jemputan akan dijana secara automatik oleh sistem.

Jika anda ingin menukar data tetamu, anda boleh terus mengklik satu nama tetamu.

Contoh Ubah Tetamu. Klik Simpan setelah menukar data tetamu.

Last updated