Aktifkan Ciri Penstriman Langsung

Jika anda ingin mengakses ciri penstriman langsung, anda perlu menaik taraf ciri premium terlebih dahulu.

Sila aktifkan bahagian Langsung, kemudian berikan Tajuk dan Sub-Tajuk seperti yang diperlukan. Kemudian pilih Siri Acara untuk menetapkan butiran Penstriman Langsung.

Selepas tiba di menu Siri Acara, sila klik menu Tukar pada Acara.

Last updated