Penstriman Langsung melalui Platform Persidangan Video

Penstriman Langsung Melalui Zum

Sila sertakan butiran akses kepada penstriman langsung melalui zum seperti ID Mesyuarat, kata laluan dan URL.

Penstriman Langsung melalui Google Meet atau Lain-lain

Sama seperti semasa menggunakan zum, melalui Google Meet atau Perkhidmatan Mesyuarat Dalam Talian yang lain, caranya ialah dengan memasukkan butiran akses penstriman langsung, tetapi hanya ID Mesyuarat sudah memadai.

Last updated