Tambah Kemudahan

Klik Tetapan > Pakej & Tambahan > Belian Tambahan.

Anda boleh menambah kemudahan seperti tetamu jemputan, whatsapp, e-mel, dan aplikasi penerimaan mengikut keperluan anda. Klik pada ikon tambah "+".

Harga akan automatik ditambah seperti contoh dibawah. Selepas memilih tambahan, anda boleh klik Pergi ke Pembayaran untuk langkah pembayaran (Sila rujuk Upgrade Pakej).

Jadikan jemputan digital anda lebih lengkap dengan mengaktifkan Ciri Premium, supaya anda boleh mengakses ciri derma, hadiah, muzik latar belakang, perkongsian sesi acara, ulasan dan skrin ucapan. Anda boleh membeli pakej cinta dan cinta yang termasuk ciri premium atau anda boleh membelinya secara berasingan.

Jadikan alamat tapak web anda lebih menarik dengan Domain Tersuai daripada .wedew.id hingga .com .Domain sah selama setahun. Selepas itu ia akan kembali ke domain asal iaitu .wedew.id. Apabila mendaftar untuk Domain Tersuai, anda hanya mempunyai 1 peluang untuk menentukan nama alamat tapak web. Jika anda ingin menukar ia perlu disesuaikan semula.

Last updated